Dr. Ősz János bemutatkozás

Dr. Ősz János
Okleveles gépészmérnök, okleveles gazdasági mérnök, a cég egyik alapítója, tulajdonosa és ügyvezetője, hosszú évtizedek óta a magyar energetika meghatározó szakembere.

1982 óta a Budapesti Műszaki Egyetem tanára, az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék egyetemi docense. Fő kutatási területe a hő- és atomerőművek vízüzeme, nedvesgőz-oldali erózió, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés, biomassza hasznosítása együttes üzemanyag, hő- és villamosenergia-termelésre, energiahatékonyság javítása.

Dr. Ősz János a Magyar Mérnöki Kamara tagja (kamarai szám: 13-6252 / 13-65064), aki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal energetikai auditori névjegyzékébe is bejegyzésre került (névjegyzéki jelölés: EA-159/2018; korábban: EA-01-3/2015). Számos hazai és nemzetközi kutatásban, valamint publikáció, tanulmány kidolgozásában vett részt, ezen kívül 2013-ban megjelentette Energetika c. tankönyvét, melyből a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói tanulhatnak.

Az energetika szakterületén belül a vízüzem szűk terület, ezért Magyarországon is kevés szakember műveli. A 60-70-es években Dr. Nagy Olivér (vegyész) és Dr. Büki Gergely (gépész) együtt kezdték el e szakterület közös művelését.

Mivel mindkét szakember tanítványának tekintem magam, az ő eredményeikre építve folytattam a vízüzem művelését 1985-től. Szűk szakterület, ezért csak nagy országokban van megfelelő alapkutatása, szakirodalma: USA, Anglia (water chemistry) Németország, Franciaország és Oroszország (vodnüj rezsim).

Ezért is vettem át számos publikált ismeretet és kutatási eredményt, amit a magyar viszonyokra adaptáltam. A vízüzem művelése során személyesen megismerhettem az orosz (Margulova, Martünova, Mamet, Krickij) és a fejlett országok (Cohen, Woods, Riess, Keller) neves szakembereit, valamint vízüzemi-vízkémiai tudásukat.

A vízüzem magyar kutatási lehetőségei korlátozottak, ezért tudományos tevékenységem a három szakterület megismert multidiszciplináris ismeretanyagának szintetizálása, egységes vízüzemi ismeretté formálása, és ez alapján a felmerült problémák újszerű megoldása volt, korlátként mindig figyelembe véve a magyar létesítmények adottságait, lehetőségeit. A vízüzem műveléséhez szükség volt Köblös József (termikus gáztalanítók, hőcserélők), Dr. Nagy Olivér, Dr. Salamon Tamás (vegyész) valamint Tilky Péter, Patek Gábor, Doma Árpád, Pintér Tamás, dr. Schunk János, Gaál József (erőművegyész) szakemberek ismertanyagára is.

Szakértő a vízüzem területén

A könyv célja az elmúlt 20-30 évben keletkezett, új vízüzemi ismeretanyag szintetizálása és megismertetése a magyar szakemberekkel. A könyv a vízüzem – általam összeállított – ismeretanyagát foglalja össze bemutatva a magyar kutatási eredményeket a megvalósított megoldásokkal együtt. A nemzetközileg is elismert eredmények főleg a paksi VVER-440 blokkok primer és szekunderköri vízüzeme területén születtek.