A vízüzem feladata az energetikai berendezéseket lassan károsító folyamatok megakadályozása, illetve tervezett mértéken tartása. A folyadék, folyadék-gőz és gőzfázisú víz a gőzerőművek munkaközege, a nukleáris gőzfejlesztő berendezés (primerkör), a technológiai (ipari gőz- és vízkazán-telepek) vagy lakossági-közösségi hőellátó (fűtés és hmv, ill. távhő) rendszerek hőhordozója, valamint a kondenzációs gőzerőművek hűtővize. A különböző hőmérsékletű (nyomású), áramlási sebességű vízgőz mindig tartalmaz szennyezőanyagokat, tehát nem abszolút tiszta. A víz-fém kémiai rendszer termodinamikailag instabil, tehát a fém korróziója még abszolút tiszta vízben is elkerülhetetlen. A szennyezőanyagok a különböző fázisú vízzel együtt áramlanak, és általában a hőforrások hőátadó felületein rakódnak le, vagy holt áramlási zónáiban halmozódnak fel, ezért a felület igénybevételét növelő, a hőátadó csöveket, csővezetékeket és turbinalapátokat lassan károsító lokális környezetet hoznak létre. Tehát a vízüzem feladata a berendezéseket lassan károsító folyamatok megakadályozása (lerakódás, lokális korrózió, erózió), ill. tervezett mértéken tartása (általános korrózió, erózió).

A vízüzem – mai definíció szerint – a konstrukció, a szerkezeti anyagok és a vízgőz kémiájának harmonikus egysége a gőzerőmű (hőellátó rendszer) minden berendezésében és a gőzerőmű (primerkör, hőellátó rendser) egészében. Multidiszciplináris szakterület, amely igényli az áramlástan, hőtan, kémia, fizikai-kémia és anyagtudomány (alaptudományok) valamint az energetika (vízgőz munkaközegű erőművek és/vagy hőhordozójú primerkör, hőellátó rendszerek, alkalmazott tudomány) vonatkozó ismeretanyagát. A vízüzem három szakterület: gépészet (konstrukció, hő és anyagátvitel), szerkezeti anyagok (anyagminőségek, korrózió, erózió) és vízkémia (szennyezőanyagok, kondicionálás) rendszerszemléletű egyesítéséből született, és az elmúlt 20-30 évben keletkezett, multidiszciplináris ismeretanyagot szintetizálja.

A vízüzem vizsgált területei:

  • A rendelkezésre álló nyersvíz és szennyezőanyagai;
  • A pótvíz-készítés és kondenzátum-tisztítás víztisztító berendezései, technológiái, termikus gáztalanítók;
  • Az energiarendszerekben alkalmazott szerkezeti anyagok valamint elektrokémiai és áramlás által támogatott általános és lokális korróziójuk;
  • A víz kondicionálása és az adagolt ismert és új többfunkciós vegyszerek.
  • Az energiarendszerek (gőzerőművek, ipari kazántelepek, egyedi hőellátó és távhő rendszerek, hűtővíz rendszerek) berendezéseinek konstrukciója, hő és anyagátviteli egyenlőtlenségei, alkalmazott szerkezeti anyagai (homogén acél, acél-réz, acél-alumínium kombináció), a víz tisztasága, kondicionálása és kapcsolata a vízminőségi szabványok előírásaival, a vízüzemi meghibásodások megelőzése, ill. felismerése.
  • A teljesítményüzem mellett a tranziens üzemállapotok (indulás, leállás, állás, nagyobb teljesítményváltozás hatása a berendezések elhasználódására, meghibásodására, öregedésére.
  • Vízkémiai mérési-ellenőrzési rend tervezése, az adatok feldolgozása, vízüzemi szakértő rendszer tervezése, létrehozása.

Víztisztító berendezések

A különböző méretű és típusú szennyező anyagok egy vagy több víztisztító eljárást megvalósító berendezéssel távolíthatók el a vízből. A víztisztító berendezés a víz valamelyik, vagy több szennyező anyagának belépő koncentrációját a kilépő koncentrációjára csökkenti. Ehhez vagy vegyszert, vagy szűrőanyagot (membránt) vagy hőt, ill. ezek kombinációját használhatja. Az összes víztisztító eljáráshoz hozzátartozik a víz szállítása (szivattyúzása), a víztisztító képesség folyamatos ellenőrzése, fenntartása, időnkénti helyreállítása, miközben különböző mennyiségű és minőségű, környezetbe kerülő hulladékvíz keletkezik.

A szennyező anyagok eltávolításának vízüzemi eljárásai három csoportba sorolhatók: